Cảm biến chân không Pisco-Pisco VietNam

Liên hệ:
0946452592
Email:
sale01@tmpvietnam.com
Hãng sản xuất:
Pisco
Xuất xứ:
Mỹ
Mô tả:
Pisco Viet Nam, xy lanh kep, van khi Pisco, van dien tu Pisco, van co Pisco, van tay Pisco, van 1 chieu Pisco, van bi Pisco, van doi huong Pisco, thiet bi kep Pisco, mam xoay Pisco, thiet bi truyen dong xoay Pisco, thiet bi chan khong Pisco, ong hut chan khong Pisco, giac hut chan khong Pisco, cam bien ap suat Pisco, cam bien ap luc Pisco, cam bien chan khong Pisco, switch Pisco
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

       TMP Việt Nam là nhà phân phối chính thức các thiết bị hãng Pisco tại Việt Nam. 

 

TMP Việt Nam là công ty hàng đầu chuyên về xuất nhập khẩu các thiết bị :

 

Pisco Vietnam 

 

·CAM BIEN CHAN KHONG PISCO – Pisco VietNam

·CAM BIEN AP LUC PISCO – Pisco VietNam

·CAM BIEN AP LUC PISCO – Pisco VietNam

·CAM BIEN AP SUAT PISCO – Pisco VietNam

·GIAC HUT CHAN KHONG PISCO – Pisco VietNam

·THIET BI CHAN KHONG PISCO – Pisco VietNam

·MAM XOAY PISCO – Pisco VietNam

·XY LANH KEP PISCO – Pisco VietNam

·VAN KHI PISCO – Pisco VietNam

·VAN DIEN TU PISCO – Pisco VietNam

·DONG HO DO AP LUC PISCO – Pisco VietNam

·MAY SAY KHI NEN PISCO – Pisco VietNam

·BO LOC PISCO – Pisco VietNam

·DIEU TIET AP LUC PISCO – Pisco VietNam

·BO DIEU KHIEN LUU LUONG DONG CHAY PISCO – Pisco VietNam

·KHOP NOI PISCO – Pisco VietNam

·DAU NOI KIM LOAI PISCO – Pisco VietNam

·DAU NOI NHANH PISCO – Pisco VietNam

·DAU NOI KHI PISCO – Pisco VietNam

·ONG NOI PISCO – Pisco VietNam

MODEL:

 

VUS21 – Pisco VietNam
VUS21-F– Pisco VietNam
VUS21-M5 – Pisco VietNam
SED-30 – Pisco VietNam
VUS11-A – Pisco VietNam
SEU11-A– Pisco VietNam
VUS11-A – Pisco VietNam
SEU11-A– Pisco VietNam
VUS11-S– Pisco VietNam
SEU11-S– Pisco VietNam
VUS11-S– Pisco VietNam
SEU11-S– Pisco VietNam
VUS11-UA – Pisco VietNam

VPA-KNH-B– Pisco VietNam
VPA-KNH-J– Pisco VietNam
VPB-KNH-B– Pisco VietNam
VPB-KNH-J– Pisco VietNam
VPC-KNH-B– Pisco VietNam
VPC-KNH-J– Pisco VietNam
VPD-KNH-B– Pisco VietNam
VPD-KNH-J– Pisco VietNam
VPF-KNH– Pisco VietNam
VP-KNH – Pisco VietNam
VPA-L-B– Pisco VietNam
VPA-L-J– Pisco VietNam
VPB-L-B– Pisco VietNam
VPB-L-J– Pisco VietNam
VPC-L-B– Pisco VietNam
VPC-L-J– Pisco VietNam
VPD-L-B– Pisco VietNam
VPD-L-J– Pisco VietNam
VPF-L– Pisco VietNam

 1. – Pisco VietNam
  VTA-SET– Pisco VietNam
  VTB-W– Pisco VietNam
  VTB-W-SET – Pisco VietNam
  VP-A– Pisco VietNam
  VPA-A-J– Pisco VietNam
  VPA-R(A)-B– Pisco VietNam
  VPA-R-J– Pisco VietNam
  VPB-A-J– Pisco VietNam
  VPB-R(A)-B– Pisco VietNam
  VPB-R-J– Pisco VietNam
  VPC-A-J– Pisco VietNam
  VPC-R(A)-B– Pisco VietNam
  VPC-R-J– Pisco VietNam
  VPD-A-J– Pisco VietNam
  VPD-R(A)-B– Pisco VietNam
  VPD-R-J– Pisco VietNam
  VPE-R– Pisco VietNam
  VPF-R(A) – Pisco VietNam
  VP-R – Pisco VietNam
  VPA-S-B– Pisco VietNam
  VPA-S-J– Pisco VietNam
  VPB-S-B– Pisco VietNam
  VPB-S-J– Pisco VietNam
  VPC-S-B– Pisco VietNam
  VPC-S-J– Pisco VietNam
  VPD-S-B– Pisco VietNam
  VPD-S-J– Pisco VietNam
  VPF-S– Pisco VietNam
  VP-S – Pisco VietNam
  VPA-E-B– Pisco VietNam
  VPAE-E-B– Pisco VietNam

VU-A– Pisco VietNam
VU-J– Pisco VietNam
VUK – Pisco VietNam
VH– Pisco VietNam
VH-J– Pisco VietNam
VS– Pisco VietNam
VS-J – Pisco VietNam
VB-P– Pisco VietNam
VB-S – Pisco VietNam
VC– Pisco VietNam
VC-C– Pisco VietNam
VC-CJ– Pisco VietNam
VC-L– Pisco VietNam
VC-LJ– Pisco VietNam
VM – Pisco VietNam
VRL – Pisco VietNam
VKA-A– Pisco VietNam
VKA-B– Pisco VietNam
VKA-C– Pisco VietNam
VKA-D– Pisco VietNam
VKA-E– Pisco VietNam
VKA-F– Pisco VietNam
VKA-G– Pisco VietNam
VKA-H– Pisco VietNam

 1. – Pisco VietNam
  HR-D– Pisco VietNam
  CHM-AAS– Pisco VietNam
  CHM-ABK– Pisco VietNam
  CHM-ABS– Pisco VietNam
  CHM-ACK– Pisco VietNam
  CHM-ADK– Pisco VietNam
  CHM-AEK– Pisco VietNam
  CHM-AFK – Pisco VietNam
  CHM-AK– Pisco VietNam
  CHM-AK – Pisco VietNam
  CHM-BA– Pisco VietNam
  CHM-BB– Pisco VietNam
  CHM-BC– Pisco VietNam
  CHM-BD– Pisco VietNam
  CHM-BE– Pisco VietNam
  CHM-BF – Pisco VietNam
 2. – Pisco VietNam
  CHM-AAS– Pisco VietNam
  CHM-ABK– Pisco VietNam
  CHM-ABS– Pisco VietNam
  CHM-ACK– Pisco VietNam
  CHM-ADK– Pisco VietNam
  CHM-AEK– Pisco VietNam
  CHM-AFK – Pisco VietNam
  CHM-AK– Pisco VietNam
  CHM-AK – Pisco VietNam
  CHM-BA– Pisco VietNam
  CHM-BB– Pisco VietNam
  CHM-BC– Pisco VietNam
  CHM-BD– Pisco VietNam
  CHM-BE– Pisco VietNam
  CHM-BF– Pisco VietNam
 3. – Pisco VietNam
  MVM– Pisco VietNam
  MVM-J – Pisco VietNam
  MVM-R– Pisco VietNam
  MVM-RJ– Pisco VietNam
  MVP– Pisco VietNam
  MVP-J– Pisco VietNam
  MVP-R– Pisco VietNam
  MVP-RJ– Pisco VietNam
  MVU – Pisco VietNam
  CVC– Pisco VietNam
  CVF– Pisco VietNam
  CVG– Pisco VietNam
  CVPC– Pisco VietNam
  CVPU– Pisco VietNam
  CVU – Pisco VietNam
  HV– Pisco VietNam
  HBV – Pisco VietNam
  BVC– Pisco VietNam
  BVC20– Pisco VietNam
  BVC60– Pisco VietNam
  BVG– Pisco VietNam
  BVG20– Pisco VietNam
  BVG60– Pisco VietNam
  BVLC– Pisco VietNam
  BVLC20– Pisco VietNam
  BVLC60– Pisco VietNam
  BVLG– Pisco VietNam
  BVLG20– Pisco VietNam
  BVLG60– Pisco VietNam
  BVLM– Pisco VietNam
  BVLM20– Pisco VietNam
  BVLM60– Pisco VietNam
 4. – Pisco VietNam
  SVR10-B-D– Pisco VietNam
  SVR10-A-S-D– Pisco VietNam
  SVR10-B-S-D– Pisco VietNam
  SVR10-A-S– Pisco VietNam
  SVR10-B-S– Pisco VietNam
  SVR10-A-S-S– Pisco VietNam
  SVR10-B-S-S– Pisco VietNam
  SVR10-A-F– Pisco VietNam
  SVR10-B-F– Pisco VietNam
  SVR10-A-S-F– Pisco VietNam
  SVR10-B-S-F– Pisco VietNam
  SVA20-A-D– Pisco VietNam
  SVA20-B-D– Pisco VietNam
  SVA20-A-S-D– Pisco VietNam
  SVA20-B-S-D– Pisco VietNam
  SVA20-A-S– Pisco VietNam
  SVA20-B-S– Pisco VietNam
  SVA20-A-S-S– Pisco VietNam
  SVA20-B-S-S– Pisco VietNam
  SVA20-A-F– Pisco VietNam
  SVA20-B-F– Pisco VietNam
  SVA20-A-S-F– Pisco VietNam
  SVA20-B-S-F– Pisco VietNam
  SVA21– Pisco VietNam
 5. – Pisco VietNam
  GPJ– Pisco VietNam
  GPM– Pisco VietNam
  GPU– Pisco VietNam
 6. – Pisco VietNam
  DMB500– Pisco VietNam
  DMF040– Pisco VietNam
  DMM040– Pisco VietNam
  DMM100– Pisco VietNam
  DMM301– Pisco VietNam
  DMP– Pisco VietNam
  FDT– Pisco VietNam
  FFT – Pisco VietNam
  FBD100– Pisco VietNam
  FBD301– Pisco VietNam
  FBDR100– Pisco VietNam
  FBDR301– Pisco VietNam
  FD100– Pisco VietNam
  FD301– Pisco VietNam
  FDR100– Pisco VietNam
  FDR301– Pisco VietNam
  FMD100– Pisco VietNam
  FMD301– Pisco VietNam
  FMDR100– Pisco VietNam
  FMDR301– Pisco VietNam
 7. – Pisco VietNam
  UADR– Pisco VietNam
  UAM– Pisco VietNam
  UAMR– Pisco VietNam
  UAR – Pisco VietNam
  FRF– Pisco VietNam
  FTA– Pisco VietNam
  FTD– Pisco VietNam
  FTM– Pisco VietNam

JPC– Pisco VietNam
JPS RVC– Pisco VietNam
RVCM– Pisco VietNam
RVF– Pisco VietNam
RVS– Pisco VietNam
RVU– Pisco VietNam
RVUM– Pisco VietNam

JJNC– Pisco VietNam

JNS– Pisco VietNam

JNU – Pisco VietNam
ET – Pisco VietNam
PJNC – Pisco VietNam
PC– Pisco VietNam
PL– Pisco VietNam
EQ-C-P-C– Pisco VietNam
EQ-C-P-E– Pisco VietNam
EQE– Pisco VietNam
EQ-P-C-C– Pisco VietNam
EQU– Pisco VietNam
EQY– Pisco VietNam

CPP20– Pisco VietNam
CPP20– Pisco VietNam
CPP20-C– Pisco VietNam
CPP20L– Pisco VietNam
CPP20-S– Pisco VietNam
CPS20– Pisco VietNam
CPS20– Pisco VietNam
QMC20 – Pisco VietNam
CPP15– Pisco VietNam
CPP15– Pisco VietNam
CPP15L– Pisco VietNam
CPS15– Pisco VietNam
CPS15– Pisco VietNam
CPS15M – Pisco VietNam
CPPE– Pisco VietNam

SSB– Pisco VietNam
SSC– Pisco VietNam
SSE– Pisco VietNam
SSG– Pisco VietNam
SSL– Pisco VietNam
SSM– Pisco VietNam
SSU– Pisco VietNam
SSV– Pisco VietNam
SSY – Pisco VietNam
PPB– Pisco VietNam
PPB-SUS– Pisco VietNam
PPC– Pisco VietNam
PPC-SUS– Pisco VietNam
PPD– Pisco VietNam
PPD-SUS– Pisco VietNam
PPE– Pisco VietNam
PPGJ– Pisco VietNam
PPL– Pisco VietNam
PPL-SUS– Pisco VietNam
PPP– Pisco VietNam
PPU– Pisco VietNam
PPV– Pisco VietNam
PPX– Pisco VietNam
PPX-SUS– Pisco VietNam
PPY – Pisco VietNam
KB– Pisco VietNam

PAU-SUS– Pisco VietNam
PAX-SUS– Pisco VietNam
PB-SUS– Pisco VietNam
PC-SUS– Pisco VietNam
PD-SUS– Pisco VietNam
PEG-SUS– Pisco VietNam
PE-SUS– Pisco VietNam
PG-SUS– Pisco VietNam
PKD-SUS– Pisco VietNam
PKG-SUS– Pisco VietNam
PL-SUS– Pisco VietNam
PPF-SUS– Pisco VietNam
PRG-SUS– Pisco VietNam
PRX-SUS– Pisco VietNam
PU-SUS– Pisco VietNam
PV-SUS– Pisco VietNam
PVU-SUS– Pisco VietNam
PVX-SUS– Pisco VietNam
PW-SUS– Pisco VietNam
PX-SUS– Pisco VietNam
PY-SUS – Pisco VietNam
SPAU– Pisco VietNam
SPAX– Pisco VietNam
SPB– Pisco VietNam
SPC– Pisco VietNam
SPD– Pisco VietNam
SPE– Pisco VietNam
SPEG– Pisco VietNam
SPG– Pisco VietNam
SPKD– Pisco VietNam
SPKG– Pisco VietNam
SPL– Pisco VietNam

PB-T– Pisco VietNam
PC-T– Pisco VietNam
PD-T– Pisco VietNam
PE-T– Pisco VietNam
PG-T– Pisco VietNam
PH-T– Pisco VietNam
PLL-T– Pisco VietNam
PL-T– Pisco VietNam
PU-T– Pisco VietNam
PV-T– Pisco VietNam
PW-T– Pisco VietNam
PX-T– Pisco VietNam
PY-T – Pisco VietNam
PB-M– Pisco VietNam
PCC-M– Pisco VietNam
PCF-M– Pisco VietNam
PC-M– Pisco VietNam
PD-M– Pisco VietNam
PEG-M– Pisco VietNam
PE-M– Pisco VietNam
PGJ-M– Pisco VietNam
PG-M– Pisco VietNam
PLGJ-M– Pisco VietNam
PLHJ-M– Pisco VietNam
PLH-M– Pisco VietNam
PLJ-M– Pisco VietNam
PLL-M– Pisco VietNam
PL-M– Pisco VietNam
PM-M– Pisco VietNam
POC-M– Pisco VietNam
PPF-M– Pisco VietNam

PC– Pisco VietNam
POC– Pisco VietNam
PCF– Pisco VietNam
PU– Pisco VietNam
PG– Pisco VietNam
PGJ– Pisco VietNam
PL– Pisco VietNam
PLJ– Pisco VietNam
PLGJ– Pisco VietNam
PLLJ– Pisco VietNam
PV– Pisco VietNam
PLL– Pisco VietNam
PLH– Pisco VietNam
PH– Pisco VietNam
POL– Pisco VietNam
PB– Pisco VietNam
PD– Pisco VietNam
PE– Pisco VietNam
PEG– Pisco VietNam
PX– Pisco VietNam
PY– Pisco VietNam
PW– Pisco VietNam
PYJ– Pisco VietNam
PWJ– Pisco VietNam
PM– Pisco VietNam
PMF– Pisco VietNam
PMP– Pisco VietNam
PML– Pisco VietNam
PVX– Pisco VietNam
PVU– Pisco VietNam
PAU– Pisco VietNam
PAX– Pisco VietNam
PHF– Pisco VietNam
PA– Pisco VietNam
PAF– Pisco VietNam
PKD– Pisco VietNam
PKG– Pisco VietNam
PKJ– Pisco VietNam
PRX– Pisco VietNam
PRG– Pisco VietNam
PRJ– Pisco VietNam
PKVD– Pisco VietNam
PKVG– Pisco VietNam

 

 

Vì là phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ, chất lượng tốt nhất cho khách hàng của mình.

 

Quý khách có ngu cầu xin liên hệ:

Mr. Nguyên

Tell: 0946452592

Zalo: 0946452592

Sky: Mr.Nguyên_TMP VietNam

Email: Sale01@tmpvietnam.com

 

Cảm biến chân không Pisco-Pisco VietNam

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  507
 • Tuần này:
  3831
 • Tháng trước:
  19678
 • Tất cả:
  2060590
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: No 01,  Street 27, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hà Văn Nguyên (Mr.)

 Email:  sale01@tmpvietnam.com        Tel:  0946452592     

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2

• Đối với khách hàng
Luôn luôn Lắng nghe , Kết nối và Thỏa mãn.

• Đối với công nghiệp hóa
Không ngừng triển khai công nghệ mới – tối ưu hóa thiết bị.

• Đối với đối tác
Phát triển và xây dựng thương hiệu bền vững.

• Đối với nhân viên
Thu hút tài năng, phát triển kỹ năng và cùng phát triển lâu dài.

Thông tin bottom 3
 • Giao hàng miễn phí
 • Bảo hành 12 tháng.
 • Thanh toán linh động.
 • Làm việc các ngày trong tuần.

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top