Biến tần servo b maXX 5000-Baumuller TMP-Baumuller VietNam

Mã sản phẩm:
b maXX 5800,b maXX 5500,b maXX 4400,b maXX 3300,b
Hãng sản xuất:
Baumuller
Xuất xứ:
Đức
Liên hệ:
0946452592
Email:
sale01@tmpvietnam.com
Mô tả:
Với máy biến tần servo của chúng tôi, chúng tôi xem xét các yêu cầu tương lai của máy móc và hệ thống ngay từ giai đoạn phát triển. Bộ điều khiển chất lượng cao của chúng tôi do đó có thể mở rộng linh hoạt và có thể dễ dàng thích ứng với thay đổi các quy trình riêng lẻ. Điều này làm cho chúng tôi trở thành đối tác mạnh mẽ của bạn về mặt tự động hoá đầy đủ cho nhiều yêu cầu ngành cụ thể.
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

TMP Việt Nam là nhà phân phối chính thức các thiết bị hãng Baumuller  tại Việt Nam.  Đại lý Baumuller  tại Việt Nam- Baumuller Vietnam

TMP Việt Nam là công ty hàng đầu chuyên về xuất nhập khẩu các thiết bị như : 

Baumuller TMP

Baumuller  VietNam

 

Baumuller Vietnam

Replaced by: BUC 2G-60/60-34-002-00

 

 

S/N: 90301332

 

 

(Power Supplies;

 

 

Typ BUC 2-660/60-34-001-00

 

 

3AC 340 V 60A

 

 

DB  Nr; 90301332)

 

 

Baumuller Vietnam

Type: DSG 56 S

 

 

Ser.No.: 20905116

 

 

weight appr. 10 kg

 

 

Baumuller Vietnam

GHTS 42

 

 

Art No.: 436532

 

 

COMMUTATOR BRUSH ( DOUBLE)

 

 

weight in kg/unit: 0,052

 

 

AL: N; Pref.: yes

 

 

1set - 8 pieces of brushes

 

 

Baumuller Vietnam

Motor

 

 

Code: BM3411-L3FB-AEGCB

 

 

Ser.No.: 310033964

 

 

Baumuller Vietnam

Motor

 

 

Code: BUM 60S-04/08-54-B-004-VC-AE-00-0013-00

 

 

(BUM60S-04/08-54-B- 004-VC-AE-00-0013-00)

 

 

Ser.No.: 310033933

 

 

Baumuller Vietnam

Baumuller Motor

 

 

Type: DSOG 100 M 15

 

 

Ser.No.: 20918223

 

 

Baumuller Vietnam

Baumuller Motor

 

 

Type: DSOG 100 M 15 (DSOG 100-M15)

 

 

Ser.No.: 21129950

 

 

Servo Controller
Type: BM3411-L3OBS-ACOOOCB-O "UL"

Baumueller – BAUMÜLLER (Đức)

 

Baumüller

DSD071L64U20-5

DSD071L64U30-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071L64U30-5

DSD071L64U45-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071L64U45-5

DSD071M64U20-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071M64U20-5

DSD071M64U30-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071M64U30-5

DSD071M64U45-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071M64U45-5

DSD071S64U20-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071S64U20-5

DSD071S64U30-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071S64U30-5

DSD071S64U45-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD071S64U45-5

DSD100L64U12-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100L64U12-5

DSD100L64U20-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100L64U20-5

DSD100L64U30-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100L64U30-5

DSD100M64U12-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100M64U12-5

DSD100M64U20-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100M64U20-5

DSD100M64U30-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100M64U30-5

DSD100M64U45-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100M64U45-5

DSD100S64U12-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100S64U12-5

DSD100S64U20-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100S64U20-5

DSD100S64U30-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100S64U30-5

DSD100S64U45-5

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSD100S64U45-5

DSO100K15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100K15

DSO100K25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100K25

DSO100K35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100K35

DSO100K45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100K45

DSO100K65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100K65

DSO100L15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100L15

DSO100L25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100L25

DSO100L35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100L35

DSO100M15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100M15

DSO100M25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100M25

DSO100M35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100M35

DSO100S15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100S15

DSO100S25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100S25

DSO100S35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100S35

DSO100S45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO100S45

DSO56L25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56L25

DSO56L35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56L35

DSO56L45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56L45

DSO56L65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56L65

DSO56M25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56M25

DSO56M35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56M35

DSO56M45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56M45

DSO56M65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56M65

DSO56S25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56S25

DSO56S35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56S35

DSO56S45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56S45

DSO56S65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO56S65

DSO71K25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71K25

DSO71K35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71K35

DSO71K45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71K45

DSO71K65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71K65

DSO71M25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71M25

DSO71M35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71M35

DSO71M45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71M45

DSO71M65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71M65

DSO71S25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71S25

DSO71S35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71S35

DSO71S45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71S45

DSO71S65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DSO71S65

DS100B1

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100B1

DS100B2

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100B2

DS100B3

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100B3

DS100C2

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100C2

DS100C3

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100C3

DS100D2

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100D2

DS100D3

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100D3

DS100K15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100K15

DS100K25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100K25

DS100K35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100K35

DS100K45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100K45

DS100K65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100K65

DS100L15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100L15

DS100L25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100L25

DS100L35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100L35

DS100L45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100L45

DS100M15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100M15

DS100M25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100M25

DS100M35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100M35

DS100S15

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100S15

DS100S25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100S25

DS100S35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100S35

DS100S45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS100S45

DS45L35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45L35

DS45L45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45L45

DS45L65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45L65

DS45M35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45M35

DS45M45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45M45

DS45M65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45M65

DS45S35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45S35

DS45S45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45S45

DS45S65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS45S65

DS56A2

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56A2

DS56A3

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56A3

DS56B2

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56B2

DS56B3

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56B3

DS56L25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56L25

DS56L35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56L35

DS56L45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56L45

DS56L65

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56L65

DS56M25

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56M25

DS56M35

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56M35

DS56M45

baumuller Vietnam

 

 

 

 

Baumüller

DS56M45

DS56M65

baumuller Vietnam

             

 

 

Vì là phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ, chất lượng tốt nhất cho khách hàng của mình.

Quý khách có ngu cầu xin liên hệ:

Mr. Nguyên

Tell: 0946452592

Zalo: 0946452592

Sky: Mr.Nguyên_TMP VietNam

Email: Sale01@tmpvietnam.com

 

 

Biến tần servo b maXX 5000-Baumuller TMP-Baumuller VietNam

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  403
 • Tuần này:
  4947
 • Tháng trước:
  11941
 • Tất cả:
  984331
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: No 01,  Street 27, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hà Văn Nguyên (Mr.)

 Email:  sale01@tmpvietnam.com        Tel:  0946452592     

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2

Test thông tin bottom 2

Thông tin bottom 3

Test thông tin bottom 3

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top